Förskollärare

lackoftraini
När man arbetar som förskollärare jobbar man med barn upp till år 6 år gamla. Det sker ofta på en förskola, och de flesta arbetar inom kommunal verksamhet. Som förskollärare jobbar med tillsammans med barnskötare, fritidspedagoger och grundskollärare – men som förskollärare har man det största pedagogiska arbetet som sker på förskolan. Man jobbar med läroplanen som bas och jobbar med barnens utveckling genom utforskande aktiviteter, lek, samtal musik och annat. Ofta jobbar förskolorna också inom olika teman för att barnens ska kunna förstå olika sammanhang. För att bli förskollärare krävs det att man har gått förskollärarprogrammet som omfattar 3,5års studier.
 

Kommunikatör

I kommunikatörsrollen handlar det om att kunna förmedla en organisations budskap. En kommunikatör analyserar omvärlden för att hitta faktorer som påverkar organisationen och tar hand om mediekontakter och planeringen av hur organisationen syns i media. Det handlar om att kunna arbeta strategiskt arbete – i form av kommunikationsplaner och strategier, utforma kampanjer och ta fram informationsmaterial. Som kommunikatör kan man även publicera på en organisations webbplats och hålla i redaktionellt innehåll och pressmedelanden. All kommunikation som går in och ut från företaget passerar genom kommunikatören. Kommunikatörsutbildningar finns på flertalet högskolor i landet, främst inom program för medie- och kommunikationsvetenskap.