Kommunikatör

I kommunikatörsrollen handlar det om att kunna förmedla en organisations budskap. En kommunikatör analyserar omvärlden för att hitta faktorer som påverkar organisationen och tar hand om mediekontakter och planeringen av hur organisationen syns i media. Det handlar om att kunna arbeta strategiskt arbete – i form av kommunikationsplaner och strategier, utforma kampanjer och ta fram informationsmaterial. Som kommunikatör kan man även publicera på en organisations webbplats och hålla i redaktionellt innehåll och pressmedelanden. All kommunikation som går in och ut från företaget passerar genom kommunikatören. Kommunikatörsutbildningar finns på flertalet högskolor i landet, främst inom program för medie- och kommunikationsvetenskap.