Illustratör

170523-F-JF989-012
En illustratör jobbar med att sölja in uppdrag, planera, göra illustrationer och fakturera. När du arbetar som illustratör kan du illustrera böcker, tidningar, klädtryck och en hel del andra arbeten – det vanliga är att det ska samspela med någon form av text eller för att förtydliga ett budskap. Vanligt för illustratörer är att arbeta som egna företagare eller som frilansare. Kunderna är ofta tidningar, reklambyråer eller kommunikationsbyråer. De flesta som arbetar som illustratörer har någon konstnärlig utbildning, med det finns även de som har utbildningar inom grafisk design.