Automationstekniker

automation-2710335_960_720
Som en automationstekniker jobbar du med att programmera automatiska anläggningar, montera och övervaka elförbrukning. Det handlar om att kontrollera och underhålla maskiner – hitta fel och göra mätningar för att söka fel i de program som styr processer och maskiner. För att kunna arbetare som automationstekniker kan du läsa el- och energiprogrammet på gymnasiet med inriktning mot automation, och på eftergymnasial nivå finns det yrkeshögskolor.
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *