Barnskötare

iStock_000016756638XSmall
Barnskötare har som uppgift att leka och hålla i aktiviteter med barn, tillsammans med förskollärare. Där förskolläraren har ett pedagogiskt ansvar har barnskötaren en viktig del i den pedagogiska planeringen – exempelvis när man tar fram läroplanen för förskolan.
 
Som barnskötare utgår man alltid från barnen och deras intressen och planerar veckorna utefter det. I arbetsuppgifterna brukar det ingå mycket böcker, djur och natur. Mycket av dagarna spenderas utomhus för att utforska och lekplatser är viktiga för barnets utveckling. Detsamma gäller med musik och läsning. 

Den utbildning som krävs är att ha gått barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet, eller en vuxenutbildning som barnskötare efter gymnasiet.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *