Kriminalvårdare

Med hjälp av vägledning från en kriminalvårdare får intagna hjälp att leva ett liv utan kriminalitet efter det avtjänade straffet. Det kan ske genom samtal – där kriminalvårdaren försöker hjälpa intagna att se över livssituationen och motivera till att söka behandlingar utanför fängelset. När det kommer till planering inför frigivning är kriminalvårdare med och motiverar till arbete, studier och fritidsaktiviteter, många upplever att de behöver hjälp med hushåll, tider och vardagsrutiner. För att arbeta som kriminalvårare behöver man en gymnasieutbildning med högskolbehörigheter, körkort, samt en anställning med grundutbildning på 20 veckor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *