Familjerådgivare

patient-family-council-hdr
Par, med problem i relationer, kan söka hjälp hos en familjerådgivare. Som familjerådgivare är huvuduppgiften att föra samtal och medverka i bearbetningen av samlevnadsproblem. Via konflikter så ger en familjerådgivare råd och information så paret kan hitta svårigheterna och främst lösningarna i relationen. Minst en familjerådgivare ska finnas i alla kommuner – de arbetar ofta vid just familjerådgivningsbyråer. Kyrkan kan även ha familjerådgivning. För att kunna arbeta som familjerådgivare krävs en utbildning som socionom – som ges på de allra flesta högskolor.

Journalist

journalist-985073_960_720
Som journalist jobbar man med att kommunicera med läsare eller tittare och förmedlar ett budskap. Många jobbar med webb, tv eller radio. Det finns alltså inte många som jobbar med tidningar längre eftersom webb och sociala medier ökar. För att bli journalist så krävs en journalistutbildning, men det går även att plugga via yrkeshögskola.

Förskollärare

lackoftraini
När man arbetar som förskollärare jobbar man med barn upp till år 6 år gamla. Det sker ofta på en förskola, och de flesta arbetar inom kommunal verksamhet. Som förskollärare jobbar med tillsammans med barnskötare, fritidspedagoger och grundskollärare – men som förskollärare har man det största pedagogiska arbetet som sker på förskolan. Man jobbar med läroplanen som bas och jobbar med barnens utveckling genom utforskande aktiviteter, lek, samtal musik och annat. Ofta jobbar förskolorna också inom olika teman för att barnens ska kunna förstå olika sammanhang. För att bli förskollärare krävs det att man har gått förskollärarprogrammet som omfattar 3,5års studier.

Kommunikatör

I kommunikatörsrollen handlar det om att kunna förmedla en organisations budskap. En kommunikatör analyserar omvärlden för att hitta faktorer som påverkar organisationen och tar hand om mediekontakter och planeringen av hur organisationen syns i media. Det handlar om att kunna arbeta strategiskt arbete – i form av kommunikationsplaner och strategier, utforma kampanjer och ta fram informationsmaterial. Som kommunikatör kan man även publicera på en organisations webbplats och hålla i redaktionellt innehåll och pressmedelanden. All kommunikation som går in och ut från företaget passerar genom kommunikatören. Kommunikatörsutbildningar finns på flertalet högskolor i landet, främst inom program för medie- och kommunikationsvetenskap.
 

Psykolog

mental-1831391_960_720
Som psykolog hjälper man människor komma på rätt fot i livet – där man arbetar för att förbättra människors situation och påverka livet i en positiv riktning.
Som psykolog arbetar man med psykologisk behandling med utredningar och tester för att kunna utreda och beskriva problem. Psykologer hjälper till för att vägleda människor genom olika stöd. Samtal är vanligt förekommande och hjälpande för människor – det finns många bra metoder för stresshantering, ångest, depressioner, personlighetsstörningar etc. Psykologer finns inom vår, på skolor och arbetsplatser. För att utbilda sig till psykolog krävs en grundläggande psykoterapiutbildning inom psykologprogrammet – där man kan utbilda sig till både psykolog samt psykoterapeut.Ekonom

ladda ned
Som ekonom kan man arbeta med en rad olika arbetsuppgifter beroende på bland annat företag och marknad. På ett litet företag arbetar ofta ekonomer med bredare ekonomiuppgifter, medans man på större företag ofta brukar ha mer specialiserade arbetsuppgifter. Vad du själv föredrar är upp till dig. På exempelvis ekonomiavdelningar jobbar ekonomer med ekonomisk styrning, finansiering och ofta marknadsföring. Såklart är redovisning och revision vanligt förekommande. För att kunna arbeta som ekonom krävs det att du läser ekonomprogrammet på 3 år på högskola. Du kan själv kombinera kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi och andra ämnen till en kandidatexamen, exempelvis inom marknadsföring, organisation eller redovisning. Civilekonomprogrammet är 4 år som leder till en civilekonomexamen.

Dansare

Dans är ett sätt att berätta med kroppen. Att arbeta som dansare innebär att man medverkar i olika föreställningar, musikaler och produktioner på scen. Men för att göra det krävs många timmar av hårt träning och mycket arbete. Det ligger många timmar per dag för att hålla sig i den formen som yrket kräver.
Som dansare är man ofta specialiserad inom en viss dansstil men vanligt är också att kunna flera olika stilar. Att arbetare som dansare innebär att jobba nära med andra dansare, koreografer och regissörer. Att utbilda sig till dansare går genom att läsa dansarutbildning på gymnasie eller yrkesdansarutbildningen på Kungliga Svenska Balettskolan.
 

6a00e39823a901883301b8d27aff90970c

Spelutvecklare

header-01-01-01
Som spelutvecklare arbetar du tillsammans med företag som utvecklar olika spel. Vanligtvis arbetar du inom ett eller flera av områdena speldesign, grafik eller programmering.
Speldesigners skapar spel utifrån en idé och ger den sin form och bestämmer hur det kommer att upplevas. Här pysslar man mycket med detaljer för att få en så fullbordad idé som möjligt med spelet. Kreativiteten står i centrum.Under speldesignern arbetar man mer specifikt med olika banor, etc – medans speldesignern har huvudansvaret.
Grafikerna arbetar med olika modeller för att ta fram olika stämningar i spelet. Det kan cirkulera kring en specifik karaktär eller ett speciellt landskap. En grafiker har ett konstnärligt öga och vet hur man ska arbeta med färger för att framkalla vissa stämningar.
Programmerare skriver koden för spelet som slutligen kommer få spelet att komma till liv. Det handlar om att bygga ramet och använda verktyg för att få spelet att få de funktioner som krävs och som följer de som spelaren kommer att göra på vissa kommandon.

Vill man utbilda sig till spelutvecklare finns det många olika utbildningar inom universitet/högskolor och yrkeshögskola. Vanligt är att de främst riktar sig till en av ovanstående inriktningar.

Studie- och yrkesvägledare

Guidance-Counselling
Som studie- och yrkesvägledare arbetar man för att hjälpa personer i ett val, att vägleda. Det handlar ofta om utbildning och kärriärsmässiga val. Som studie- och yrkesvägledare är man med i processen och informerar möjligheter genom samtal – både individuellt och i grupp. Utbildningen till studie- och yrkesvägledning ges vid olika universitet och högskolor, utbildningen är tre år.