Jobba som spelutvecklare

Ett yrke, som många vill studera till och jobba som, det är spelutvecklare. Det finns lite olika vägar att gå, så väl som att det sedan går att jobba med olika typer av spelutveckling. Det kan vara tv och data spel eller så kan det vara att man utvecklar spel för casinon så som Jackpotcity. Redan i gymnasiet kan man börja med att läsa teknikprogrammet, för att sedan gå vidare till högskolan. Det finns flera utbildningar som är inriktade mot spelutveckling på både högskolor och universitet runt om i landet. Sedan finns det även ett par utbildningar inom Yrkeshögskolan.

Vad gör en spelutvecklare?

När man jobbar som spelutvecklare så kan man få anställning på företag som utvecklar spel av olika slag. En spelutvecklare är den som kommer med en idé, som sedan kan bli till ett riktigt spel. Då skapar man sedan spelet från grunden och ser till att det håller en hög kvalitet. Arbetet kan delas in i tre delar kan man säga. Det går jobba med designen, grafiken eller programmering. Oftast så jobbar man med bara ett av dessa områden. En del mindre företag har dock en och samma person som gör alla tre delarna. Speldesigner ser till att skapa en helhet och mycket med detaljer så att det ska bli en bra slutprodukt. En grafiker är den som ska synliggöra det som designern så att säga har formulerat. Programmerare är de som genom programmeringsspråk ser till att spelaren kan göra saker i spelet.

2843470-father-and-son-playing-video-game

Illustratör

170523-F-JF989-012
En illustratör jobbar med att sölja in uppdrag, planera, göra illustrationer och fakturera. När du arbetar som illustratör kan du illustrera böcker, tidningar, klädtryck och en hel del andra arbeten – det vanliga är att det ska samspela med någon form av text eller för att förtydliga ett budskap. Vanligt för illustratörer är att arbeta som egna företagare eller som frilansare. Kunderna är ofta tidningar, reklambyråer eller kommunikationsbyråer. De flesta som arbetar som illustratörer har någon konstnärlig utbildning, med det finns även de som har utbildningar inom grafisk design.

Familjerådgivare

patient-family-council-hdr
Par, med problem i relationer, kan söka hjälp hos en familjerådgivare. Som familjerådgivare är huvuduppgiften att föra samtal och medverka i bearbetningen av samlevnadsproblem. Via konflikter så ger en familjerådgivare råd och information så paret kan hitta svårigheterna och främst lösningarna i relationen. Minst en familjerådgivare ska finnas i alla kommuner – de arbetar ofta vid just familjerådgivningsbyråer. Kyrkan kan även ha familjerådgivning. För att kunna arbeta som familjerådgivare krävs en utbildning som socionom – som ges på de allra flesta högskolor.

Journalist

journalist-985073_960_720
Som journalist jobbar man med att kommunicera med läsare eller tittare och förmedlar ett budskap. Många jobbar med webb, tv eller radio. Det finns alltså inte många som jobbar med tidningar längre eftersom webb och sociala medier ökar. För att bli journalist så krävs en journalistutbildning, men det går även att plugga via yrkeshögskola.

Förskollärare

lackoftraini
När man arbetar som förskollärare jobbar man med barn upp till år 6 år gamla. Det sker ofta på en förskola, och de flesta arbetar inom kommunal verksamhet. Som förskollärare jobbar med tillsammans med barnskötare, fritidspedagoger och grundskollärare – men som förskollärare har man det största pedagogiska arbetet som sker på förskolan. Man jobbar med läroplanen som bas och jobbar med barnens utveckling genom utforskande aktiviteter, lek, samtal musik och annat. Ofta jobbar förskolorna också inom olika teman för att barnens ska kunna förstå olika sammanhang. För att bli förskollärare krävs det att man har gått förskollärarprogrammet som omfattar 3,5års studier.

Kommunikatör

I kommunikatörsrollen handlar det om att kunna förmedla en organisations budskap. En kommunikatör analyserar omvärlden för att hitta faktorer som påverkar organisationen och tar hand om mediekontakter och planeringen av hur organisationen syns i media. Det handlar om att kunna arbeta strategiskt arbete – i form av kommunikationsplaner och strategier, utforma kampanjer och ta fram informationsmaterial. Som kommunikatör kan man även publicera på en organisations webbplats och hålla i redaktionellt innehåll och pressmedelanden. All kommunikation som går in och ut från företaget passerar genom kommunikatören. Kommunikatörsutbildningar finns på flertalet högskolor i landet, främst inom program för medie- och kommunikationsvetenskap.
 

Psykolog

mental-1831391_960_720
Som psykolog hjälper man människor komma på rätt fot i livet – där man arbetar för att förbättra människors situation och påverka livet i en positiv riktning.
Som psykolog arbetar man med psykologisk behandling med utredningar och tester för att kunna utreda och beskriva problem. Psykologer hjälper till för att vägleda människor genom olika stöd. Samtal är vanligt förekommande och hjälpande för människor – det finns många bra metoder för stresshantering, ångest, depressioner, personlighetsstörningar etc. Psykologer finns inom vår, på skolor och arbetsplatser. För att utbilda sig till psykolog krävs en grundläggande psykoterapiutbildning inom psykologprogrammet – där man kan utbilda sig till både psykolog samt psykoterapeut.Ekonom

ladda ned
Som ekonom kan man arbeta med en rad olika arbetsuppgifter beroende på bland annat företag och marknad. På ett litet företag arbetar ofta ekonomer med bredare ekonomiuppgifter, medans man på större företag ofta brukar ha mer specialiserade arbetsuppgifter. Vad du själv föredrar är upp till dig. På exempelvis ekonomiavdelningar jobbar ekonomer med ekonomisk styrning, finansiering och ofta marknadsföring. Såklart är redovisning och revision vanligt förekommande. För att kunna arbeta som ekonom krävs det att du läser ekonomprogrammet på 3 år på högskola. Du kan själv kombinera kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi och andra ämnen till en kandidatexamen, exempelvis inom marknadsföring, organisation eller redovisning. Civilekonomprogrammet är 4 år som leder till en civilekonomexamen.